Disclaimer

Mamavertelt.nl verleent u hierbij toegang tot mamavertelt.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Mamavertelt.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op Mamavertelt.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Mamavertelt.nl spant zich in om de inhoud van Mamavertelt.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Mamavertelt.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mamavertelt.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Mamavertelt.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op Mamavertelt.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mamavertelt.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mamavertelt.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mamavertelt.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij schending van auteursrecht wordt, zonder uitzondering, een schadevergoeding gesommeerd.

Samenwerkingen & Affiliates

Op deze website kun je blogartikelen vinden die zijn ontstaan uit samenwerkingen. Dit kunnen betaalde schrijfopdrachten, advertorials en/of artikelen met affiliate links zijn. Mocht dit het geval zijn, dan staat dit aangegeven bij het blogartikel.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Gebruikte afbeeldingen en icons

Enkele foto’s, afbeeldingen en icons die worden gebruikt, zijn niet van Mamavertelt.nl. Hieronder is een lijst te vinden van stockmateriaal dat gebruikt is, waarbij het verplicht is de herkomst te vermelden.