Privacyverklaring

Mamavertelt.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • E-mailadres. Alleen bij het plaatsen van reacties, bij het versturen van berichten via het contactformulier en bij inschrijving op de mailinglijst.
 • IP-adres. Alleen bij het plaatsen van reacties, bij het versturen van berichten via het contactformulier en bij inschrijving op de mailinglijst. Met deze gegevens wordt verder niks gedaan, maar het wordt nou eenmaal automatisch bijgehouden door de derde partij.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Dit wordt gebruikt voor:

 • De mailinglijst.
 • Google Analytics statistieken (worden 14 maanden bewaard).

Deze gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden. Alleen de betrokken partijen (zoals Google, Facebook, etc.) krijgen inzage in deze gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mamavertelt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mamavertelt.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, mits jij jezelf hebt ingeschreven voor de mailinglijst.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Mamavertelt.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

En natuurlijk ook de gegevens die je zelf aanlevert, zoals informatie dat via het contactformulier wordt gestuurd. Mamavertelt.nl raad dan ook aan om géén privacygevoelige informatie te verstrekken via de website en/of via het contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mamavertelt.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mamavertelt.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mamavertelt.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens zullen minimaal zeven jaar bewaard blijven, aangezien dat verplicht is volgens de wet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mamavertelt.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder een overzicht van de partijen waar Mamavertelt.nl mee samenwerkt;

 • Antagonist, hostingbedrijf.
 • Ik ben Jan Modaal, website bouw.
 • MailerLite, nieuwsbrievensysteem. Zij verwerken informatie van mensen die zich inschrijven op de mailinglijst van Mamavertelt.nl.
 • Belastingdienst, zij kunnen natuurlijk ten alle tijden inzage krijgen in de administratie van Mamavertelt.nl.
 • Google (Analytics), zij verwerken de website statistieken.

Akismet ter preventie van spam

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

Affiliate linkjes en advertentie bedrijven

Daarnaast maakt Mamavertelt.nl ook gebruik van adverteren door middel van affilate linkjes. De aanbiedende partijen registreren het klikken op deze links en tracken de leads en sales. Mamavertelt.nl werkt onder andere met de volgende partijen;

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mamavertelt.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mamavertelt.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mamavertelt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mamavertelt.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mamavertelt.nl.